City Renhold AS
932 61 161

Dødsbo

City Renhold AS har de siste årene spesialisert seg på rydding og vasking av boliger knyttet til dødsbo, primært innenfor Oslo/Akershus.

Vaskebøtte for vask av dødsbo

Rydding av dødsbo

Etter at de pårørende har tatt ut de deler av innboet og løsøret de ønsker å beholde, foretar vi en fullstendig rydding og bortkjøring av resterende dødsbo i Oslo og Akershus. Ser vi verdifulle gjenstander, prøver vi å få solgt disse i samråd med de pårørende. Da vi har et samarbeid med Frelsesarmeen, vil gjenstander som eventuelt ikke blir solgt, sendt direkte til de. Dette er både miljøvennlig og positivt for samfunnet. Gjenstander som pårørende ikke ønsker å beholde og som vi ikke får solgt, vil bli kjørt bort for en miljømessig retur.

Ekstra krav til grundighet

Når dødsboet er tømt, starter vi rengjøringsarbeidet. Vi opplever ofte at slike dødsbo ikke har vært skikkelig rengjort på mange år. Det stilles derfor ekstra krav til grundighet, valg av vaskemidler og korrekte rengjøringsmetoder for at boligen skal fremstå tiltalende for potensielle kjøpere. Dette er kravet som vi jobber etter og oppfyller. Hele boligen blir fullstendig vasket, fra vegger, tak og gulv, til vinduer, skuffer og skap. Også avsløpssluk, som kan være kilde til vond lukt, blir vasket grundig. Vi fjerner gammelt inngrodd fettlag på fliser i bad/våtrom, samt renser og rengjør lamper, lysarmaturer og annen fast belysing.

Klargjøring for salg

Et meget viktig moment når dødsbo skal vises frem for nye kjøpere, er at gammel røyklukt skal være forsvunnet fra boligen. Dette er ikke alltid like enkelt, men vi har utstyr og vet hvordan dette skal utføres. Vi kommer på gratis befaring i Oslo og Akershus hvor du vil få et pristilbud, fortrinnsvis etter befaring av dødsbo. Dette pristilbudet vil være fast slik at du har en kostnadsramme å forholde deg til. For oss er det en selvfølge å overlevere dødsboet ryddig og rent, til avtalt tid slik at den er klar for salg.

Ta kontakt på telefon 932 61 161 i dag dersom du ønsker å bestille en gratis befaring av dødsbo!